#

Axborot resurs markazi haqida

Zamonaviy talablar hisobga olingan holda kutubxona tarmog’ini tashkil qilishni takomillashtirish, o’sib kelayotgan yosh avlodning intelektual extiyojlarini qondirish madaniy, ma’naviy axloqiy qadriyatlarni saqlab qolishga yo’naltirilgan prinspial yangi axborot markazlarini barpo etish, shuningdek aholini yanada kengroq va tizimli axborot bilan taminlash Respublikamiz prizidentimiz  tomonidan 2006-yil 20-iyunda 381-sonli qaror qabul qilindi.
Shu bilan bir qatorda ARM fondi hozirgi kunga kelib 584537 taga yetdi. ARM fondi boy ilmiy ommobob va o’quv-uslubiy darsliklar bilan taminlangan. Keng va yorug’ o’quv zallari mavjud bo’lib, ular  talabalar xizmatida.
O’zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlar vazirligi kutubxonalarni Oliy va o’rta maxsus kasb hunar ta'lim markazi. OO'MTBning O'rta maxsus kasb hunar ta'lim markazi, Xalq ta'limi vazirligi ixtiyoriga o'tkazilib ARM vaAKM markazlari tashkil qilindi. ARM ning asosiy vazifalari etib axborot texnologiyalaridan foydalangan holda foydalanuvchilarning muntazam va mustaqil ravishda ta'lim olishga ko'maklashish hamda milliy,  ma'naviy-axloqiy qadryatlarning keng targ'ib qilish,  xalqning madaniy tarixiy merosidan bahramand bo'lishni ta'minlash, ma'naviy boy va uyg'un kamol topgan shaxsning ijodiy o'sishi uchun imkoniyat yaratish kabi muhim masalalar belgilab qo'yildi.

Asosiy menular
Ijtimoiy tarmoqlar